www.katalizator.tech

W trosce o środowisko
tworzymy zrównoważone
rozwiązania dla przemysłu

O nas

Produkcyjna firma innowacyjno-wdrożeniowa powstała w 1988 roku z inicjatywy i przy współpracy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania redukcji Lotnych Związków Organicznych dla przemysłu.

KATALIZATOR Sp. z o.o. należy do dynamicznie rozwijającej się GRUPY PONER (www.poner.pl). W skład GRUPY PONER wchodzi również renomowana firma EMIPRO sp. z o.o. (www.emipro.eu).
Akredytowane laboratorium EMIPRO Sp z o.o. świadczy usługi pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz badań emisji hałasu do środowiska.
EMIPRO Sp. z o.o. realizuje również zamówienia na sporządzenie wszelkich opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska wymaganych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.Współpracujemy z firmą Uni-Eko, która świadczy usługi w zakresie wykonywania dokumentacji w obszarze ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

30lat+

Obecni
na rynku

150+

Wykonanych instalacji
katalitycznych

14

Krajów, które
Nam zaufały

Ponad 30-letnie praktyczne doświadczenie oraz zakres zrealizowanych inwestycji jest świadectwem i gwarancją wysokich kompetencji.
Zapewniamy najwyższą jakość, rzetelną, kompleksową oraz terminową realizację.
Wybudowane przez nas instalacje działają w kraju i za granicą, oczyszczając codziennie tysiące metrów sześciennych gazów, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zakresu ochrony środowiska i oszczędności poprzez poprawienie bilansu energetycznego w firmach, w których wdrożyliśmy nasze rozwiązania.
Instalacje doskonale sprawdzają się w takich gałęziach przemysłu jak: poligrafia, farmacja, drukarnie, przechowywanie owoców, lakiernie, malarnie, koksowanie, stocznie jachtowe itp.

Oferta

Rozwój branży transportowej, działalności przemysłowej oraz poważny wzrost zanieczyszczeń powietrza spowodowały wprowadzenie nowych przepisów. Pojawiła się konieczność zredukowania stężenia lotnych związków organicznych wydzielanych do atmosfery.

Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, kontrolą emisji i energią.

Węglowodory, alkohole, aldehydy, aminy, organiczne związki zawierające siarkę używane jako reagenty w wielu branżach przemysłu są następnie emitowane do atmosfery jako przemysłowe gazy odlotowe. Zanieczyszczenia mogą być łatwo przekształcone w nieszkodliwe produkty w wyniku spalania termicznego lub katalitycznego.

Spalanie termiczne przeprowadza się w wysokiej temperaturze w wysokości 800°C i jest ekonomicznie widoczne tylko wtedy, gdy stężenie zanieczyszczeń w spalinach jest na tyle wysokie, że ciepło ich spalania wystarcza do utrzymania wysokiej temperatury reaktora.

Specjalizujemy się w produkcji katalizatorów oraz instalacji katalitycznych do oczyszczania emitowanych z linii produkcyjnych do atmosfery przemysłowych gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych (LZO).

Katalizatory stosowane są w przepływowych i rewersyjnych instalacjach katalitycznych.
Poznaj naszą ofertę:

Kompleksowa realizacja projektu

Dokonanie wizji lokalnej
na miejscu budowy
Dobór odpowiedniej metody
oraz przygotowanie projektu
wykonawczego
Wykonanie przemysłowych
instalacji technologicznych
Dostawa, montaż,
uruchomienie, serwis

Produkcja

Katalizatorów
Urzadzeń katalitycznych
Zintegrowanych instalacji katalitycznych do oczyszczania Lotnych Związków Organicznych
Instalacji do homogenicznego spalania metanu w powietrzu wentylacyjnym

Usługi

Przegląd instalacji
Pomiary emisji zanieczyszczeń organicznych
Analiza składu przemysłowych gazów odlotowych
Wymiana/regeneracja katalizatora
Modernizacja istniącej instalacji katalitycznych przepływowych i rewersyjnych
Automatyka przemysłowa (sterowanie, AKP)
Wizualizacja procesów technologicznych

Katalizator stał się częścią GRUPY PONER

Połączenie sił pozwoliło nam na kompleksową realizację projektów.

Specjalizujemy się w projektowaniu przemysłowych instalacji technologicznych.

Zakres oferowanych usług projektowych:

Opracowanie założeń projektowych
Opiniowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej
Optymalizacja kosztów inwestycyjnych
Sporządzanie kosztorysów ofertowych
Opracowanie dokumentacji technicznych przemysłowych instalacji technologicznych
Nadzór autorski bądź inwestorski w zależności od potrzeb

GALERIA

Chronimy czyste powietrze.
Redukujemy zanieczyszczenia
emitowane do atmosfery.

Nasza misja